Ads Top

Sandal Pedot Siji

Karepe pada bae ora beda beda
Tunggal karep karo rika
Rika medang enyong ya medang
Rika madang enyong ya madang
Rika macit enyong ya macit
Rika puasa enyong ya puasa
Rika buka enyong ya buka

Mangsa nandur
Udu muwur
ora keton
kaya beton

panen mukur gusti sing ngerti
kewanen rika nek apa-apa kudu mesti
apa maning janji-janji maring liyan
mikir mburi keri kanggo bebrayan

kang
mas
mbak
yu
kaki
nini
yung
rama
adi
bude
pakde
wa
lik
bu
mbah buyut
mbah
bapak
anak
putu
buyut
canggah
wareng
udhek-udek
gantung siwur
gedebok bosok
petarangan bubrah
pada ngerti apa ora
cung!
Yah cung?
Tu
Putu
Denger ora rika?
Ora kudu, apa-apa bro
Mela-melu kaya buntut thok
Ya nek sing dipeloni ramane dewek
Lha siki sing dipeloni sapa?


Zenkebumen 4jan18

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.