Ads Top

Prenjak Pucuk Pring

Oleh: Asmo Diwongso

Ana prenjak nggancer nang pucuk mlinjo...
Tegese bakalan atamu agung kang garep teka.
Lik Sarpin gage-gage ngresiki umah,
Mbok Sarpin mbedhol budin karo kacang.
Eh, senajane inyong wong miskin, tamu agung aja nganti gela
Kaya kuwe panemune Lik Sarpin lan bojone

          Jam sanga luwih lima, tamu agung sing diarep-arep teka
          Pak camat lan para punggawa, tesih ketambahan pejabat sing jare sekang pusat
          Ana maning wartawan sing nggawa Kodak gede-gede
          Lik Sarpin nganggo batik lungsurane Wa Bera
          Mbok Sarpin nganggo kebaya abang, njelang sekang Lik Sumini

Intine Pak camat lan pejabat pusat pada meninjau umahe Lik Sarpin
Ujare Pak Camat :
Umah sampeyan kiye ora memenuhi persyaratan umah sehat
Bakal dadi aib kanggo Kecamatan nek tesih ana umah kaya kiye
Mulane berkahe kanggo sampeyan, umah kiye bakal dirombak diragadi Pemerentah

          Oooo… kaya ngapa bungahe Lik Sarpin, ora percuma anggone ndonga saben dina
          Gage-gage babon siji disembeleh, beras simpenan diliwet...
          Critane Lik Sarpin sukuran ngundang tangga, mergane umahe bakal didandani Negara

Telung wulan ora ana kabar, umahe Lik Sarpin tetep reyot doyong meng ngulon
Kabare kabar, umahe ora sida didandani, mergane pejabate lagi pada diperiksa
Saben takon Pak Camat, jawabe mung dikon sabar...

          Limang wulan, prenjake tetep nggancer nang pucuk pring...
          Tapi Lik Sarpin wis ora ngarep-arep maning.....

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.