Ads Top

Ndog Puyuh

NDOG PUYUH


SAPA SING NGERTI UMAHE MBOK PARIJEM AYO...AYO JEM

JEMPOL  JARAN AYO... RAN

RANTE SEPUR AYO ... PUR

PURWOKERT AYO... TO

TOKO BARU AYO...RU

RUMAH SAKIT AYO...KIT

KIDANG MLAYU AYO...YU

YUYU KANGKANG AYO...KANG

KANGGO GAWE AYO...WE

WEDANG KOPI AYO...PI

PILEG GENDAR GONG!!!!

Tembang dolanan nang nduwur mau, ngemu babagan dolanane bocah cilik gemiyen sing saiki wis jarang ditembangaken, akehe bocah siki lewih seneng dolanan sing ora kudu nembang, ora playon, ora jenes aliase sing kepenak kayata COC, Games, Tolelot lan sapiturute.

Tambah umure bocah gole dolanan ngungkuli kepenake, kayata ming karo njagong njekel Smartphone ming kari nggeser-nggeser Touchscren. Tambah maning umure utawa sing luwih tuwa, ana dolanan sosial jenenge Socialita. Pokoke ujarku siki jaman sing ngepenakaken wong-wong, alias Jaman Digital (apa-apa nang tangan).

NDOG PUYUH klebu panganan sing digawe seka ndoge kewan manuk jenenge “Gemek”. Nang kebumen malah ana desa Jenenge Gemeksekti, nyong ora ngerti mbiyen-mbiyene kepriwe bisane dijenengi desa Gemeksekti. Tapi udu arep ngomongaken desa Gemeksekti, ning arep ngomongaken ndog gemek utawa ndog puyuh. Ndog puyuh wis lumrah dadi panganan nang Kebumen utamane nang hajatan, nang warung-warung uga didol kanggo lawuh, ana uga ndog puyuh sing disunduki nganggo GITING. Jaman gemiyen nang ndesaku ana bakul tenongan sing disunggi nganggo tampah ngideraken panganan uga ana ndoh puyuhe. Bakule wong wadon ngideraken macem-macem panganan jenenge tenongan, karo tawa nang wong-wong : “tenongan-tenongan”  utawa  “ jajan-jajan”. Hayoooo......bocah-bocah siki apa ngerti ana bakul tenongan???? Mungkin ana tapi lewih modern??????

Jaman gemiyen bocah menawa kepengin jajan ya nek ana sing lagi ider, lhaaa....siki bocah-bocah tekan wong tuwa akeh sing golet jajan, malah jajane siki ana terus, metu amben wektu nang aring Smratphone/ Internet. Mbuh jajan sing wujude panganan utawa liane???

Apa siki pancen wayahe/jamane wong kon pada jajan apa yah???? Alias disuruh menuju KONSUMERISME. Nangapa ora PRODUKTIVISME?.  Nyong malah krungu suara sepur kae monike kan Aja Jajan, aja jajan, aja jajan, aja jajan.

Lhaa ndog puyuh siki klebu jajanan sing disanding nang bakul-bakul warung jajanan jaman siki. ning ana apike, ndog puyuh sing kaya sate disunduk nganggo giting, wernane mandang abang, sunduke lurus. Nduweni arti kaya giye : ndog maksude nembe metu sekang babone/induknya. Werna abang tesih bayi alias jabang bayi. Sunduk maksude dilurusaken lan digandengaken banjur ketemu ben guyub. Menawa nganggo Al Quran ing dalem surat Al Fatihah “Ihdinasshirotol mustaqim”. Tunjukan jalan yang lurus. Malah amben dina diucapaken ping pitulas nang njerone sembahyang.

Kayane samene disit sedulur, menawa ana apike monggo digawa bali, menawa ana alane njaluk ngapura ya.

Penulis: ZN

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.