Ads Top

Wolak Walike Trap Ilmu

Trap-trapan sing paling puoool endhepe nang babagan ilmu kuwe “PAHAM”.  Kiye panggonan beninge pikir logika karo andap asore ati.  Ilmu kuwe ora marakna picek tapi kudune ndadekna tambah sugih.


Trap-trapan sendhuwure kuwe diarani “KURANG PAHAM”.  Menungsa sing Kurang Paham biasane sengkud gole terus sinau ngantikan dadi tekan trap PAHAM.


Munggah mening senduwure kuwe sing dijenengi wong sing “SALAH PAHAM”.  Salah Paham biasane nggawane hawa kemrungsung, nesuan, mbrengkunung sing dinggo pengarep, dadine ora bakalan ana wektu nggo mikir kanthi wening.  Nek ora nang kene, dheweke munggah mening meng trap-trapan paling dhuwur sekang ilmu.


Nah, trap-trapan paling dhuwur dhewek babagan ilmu kuwe GAGAL PAHAM.  Gagap paham kiye biasane mergane luwih sekang kemlungkung, jumawa!  Dumeh, ujare, rumangsane awake dheweke nduweni ilmu, dheweke emoh lan nolak nampa apamaning nyecep ilmu sekang wong liya.  Dheweke rumangsa cukup nganggo pikirane, pamanggih, panemune awak dhewek.


Sing luwih parah mening, dheweke ora taune eling lan emut, nek pemahamane sing gagal kuwe dadi guyonan lan digeguyu nang wong-wong sing paham.  Tapi dheweke tetep baen kemlungkung lan gemagus/kemayu nanggo “kegagalpahamane”


“Wong sing sangsaya paham kuwe mesthi sangsaya membumi.  Dheweke luwih wicaksana mergane dheweke sing ngerti tapi jan-jane ora ngerti apa-apa.  Dheweke gelem nampani, gelem nyecep ilmu sing teka sekang sapa lan apa baen.  Dheweke ora ndeleng sap-sapane, mung mligi ndeleng apa sing diwehna/dibagekna.  Dheweke paham, ilmu kuwe kaya dene banyu lan banyu kuwe iline meng panggonan sing paling endhep.  Sangsaya andhap asor ati lan pikire, sangsaya akeh ilmu lang ngelmu sing ditampa.”


“Sing kudu dieling-eling, akal kuwe bisa migunani fungsine kanthi bener lan pener kuwe nek ati lan pikirmu tansah andhap asor.  Nek ati lan pikirmu ndhuwuri, ilmu sing bisa marakna picek sing nduweni akal”


“Ilate wong wicaksana kuwe anane nang sak jeroning atine, tapi wong dungu  kuwe atine anane nang mburi ilate”


Kaki Langka

Senthong211, 20/01/2017

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.