Ads Top

Nge Wong na Wong

Wong gue pada bae karo makhluk liyane kayata : pitik, wedus, sapi, onta, tikus, tengu, kecoro, wit krambil, wit gedang, jambu, pari lan makhluk sing ora bisa dideleng nganggo mata wuda. Pak carik nang desaku ya klebu wong sing maen, lha kepriwe ora maen jere nek wis ngaku agama islam gue nglakoni apa prentahe lan ninggalaken larangane Gusti kayata Sembayang limang wektu, puasa wajib, jakat, lan haji ziarah mekah medinah. Menawa sembayang pak carik ora telat jamangah tur mawi sing ngundang kon pada meng langgar alias sing adzan. Tapi sing jenenge sembayang limang wektu kanggone pengenyongan yaaa madan aras-arasen lho, mbuh nangapa. Lha apa maning subuh tangine angel luwih-luwih mbengi turune jam rolas munggah dadi tangine weruh serngenge, kepriwe yah.
Ujarku ya uripe wong gue ya meh pada kaya wong islam sing lagi sembayang, lha kepriwe sih kan ana ngadege, mbungkuke, njagonge, lan sujude (sirahe be lewih endep ketimbang bokonge = padahal sirah panggonan paling duwur lha ko dadi disogna nang ngisor nempel bumi maning, lha sing paling duwur bokong, padahal papan kanggo metune kotoran).  Wong jeNenge bae pendapet, ora kudu dadi pathokan kon pada melu pendapete enyong, mukur menawa uripe wong gue kaya mau, dadi ngemu maksud wong islam gue kudu sembayang apa ora ya? Monggo dipikir, golet apike, jaNjane wong urip seka ora ana dadi ana, nang ndunya banjur ora ana maning alias mlebung kubur.
Menawa uripe wong pancen ya kudu kaya wong, duduk kaya kewan, tanduran utawa setan. Wong utawa manungsa pijer digawe saka lemah urip nang duwur lemah banjur mlebu lemah maning nandakaken uripe lemah (tidak kuat) ing ngarsane sing gawe urip (Allah. SWT) dadi ujarku ora klebu bener menawa ana wong lha ko adigang adigung adiguna alias sombong karo wong liya merga wis ngaku ahli agama sombong maring wong sing ra paham agama, ngaku sugih sombong maring bandane, ngaku pinter sombong kepinterane, sombong merga duwe jabatan, sombong merga anake wong penggede, sombong merga ayune, sombong gagahe, sombong duwe bala akeh, lan sombong liya-liyane tapi nek sombong-karnganyar ya ra papa guwe penggaweane kernet angkot, ech gombong-karanganyar je hehe.
Wong alias menungsa. Asal muasale tembung wong enyong urung paham, tapi menungsa ujarku seka tembung menus-menus ra rumangsa artine akeh kurang ngrumangsanine ketimbang rumangsane utamane maring Gusti Allah lan menungsa liyane. Pada ora kelingan janjane urip guwe ming mampir medang thok (sedela antarane 60 tahun ya nek 60 nek 35 tahun, nek ming tekan ngesuk thok, pokoke ora ana sing weruh kapan bali meng kubure) mula yuh pada golet sangu kanggo ngadep marang gusti nganggo perilaku kang becik-becik.
Maksude nge wong na wong kanggone pendapatku ya uripe menungsa “khoirunnasi anfanguhum linnas” utawa “migunani tumraping liyan”. Kontribusimu apa kepada orang lain, paling ora ya mesem karo wong liya menawa kepethuk wong liya mesem maring wong liya klebu ana gunane meng awake dewek lan awake wong liya gunane yaiku awake dewek dadi tetep “segeeer” maring wong liya ya ana regane. Jajal siki ketemu wong mbesengut, mrengut ya kaya ngapa rasane wong sing kepethuk. Tuladha liyane jane ya akeh : menawa ditakoni semaur, di sms, bbm, wa, ya disauri kecuali ana masalah babagan hpne. Lha menawa diundang nang tukang adzan apike cekat-ceket meng langgar apa ora ya monggo dipikir......
Apa maning wong jawa ujarku wong sing klebu duwur banget gole nge wong na wong, buktine sirah/ mustaka ora kena dimek kecuali tukang cukur tapi menawa wong barat inggris malah seneng di mek sirahe, wong arab nyekel jenggote gurune termasuk apik malah jere sopan, jajal siki ana wong jawa esih enom nyekel jenggote gurune ya langsung disampluk hehe. Siki wong jawa apa esih pada pada duwe rasa ngewongna wong apa wis suda (berkurang). Mari silahkan dipikir beberapa perilaku orang  yang kurang berperilaku tidk memanusiakan orang lain (ngewongna wong). Jajal ayuh dipikir bareng lelaku-lelaku wong giye klebu ngewongna wong apa ora : Koruptor, njiot tambang bumi se akeh-akehe kayata( semen, emas, batubara, lsp :lan sapanunggalane),  bocah nom lunga ora pamit wong tuwane, numpak motor knalpot bobokan, wong nom liwat nang ngarepe wong tua ora mbungkuk / ora takon.
Ayuh pada golet lelaku-lalaku apa bae sing kurang ngewongna wong banjur didandani bareng, mulai barang sing cilik, minimal kepethuk wong liya takon, menawa ditakoni wong liya nyauri sabisa-bisane.
Moga-moga ana manfangate kanggo awake dewek syukur kanggo sing maca. Matur nuwun
 

Penulis : KANG ZET


Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.